W sprawach kadrowych dyrektor musi współdziałać z organami szkoły, organem prowadzącym, kuratorem oświaty i innymi podmiotami

Choć dyrektor wykonuje w szkole obowiązki pracodawcy, to jednak w wielu przypadkach w procesie decyzyjnym udział biorą inne podmioty – w szczególności organy szkoły, organ prowadzący jak i organ nadzoru pedagogicznego. Współudział w tym procesie może przybierać formę opiniowania, uzgodnienia, a także wyrażania zgody. W takich przypadkach dyrektor ma obowiązek zwrócić się do danego podmiotu i oczekiwać jego stosownej reakcji. Niewykonanie tego obowiązku może rodzić rozmaite konsekwencje prawne. Poznaj 12 przypadków, w których dyrektor w sprawach kadrowych musi współdziałać z innymi podmiotami.

Jeśli jesteś subskrybentem publikacji Karta nauczyciela od A do Z
zaloguj się

Adres e-mail lub login:

Hasło:

Nie pamiętam hasła

Zapomniałeś hasła ?

kliknij tutaj

Zostań subskrybentem publikacji Karta nauczyciela od A do Z

ZOBACZ OFERTĘ