Zwolnienie okolicznościowe musi pozostawać w związku z danym zdarzeniem

Pytanie: Jak wiadomo, powodu śmierci babci nauczycielowi przysługuje urlop okolicznościowy w wymiarze 1 dnia. Niemniej jednak żaden przepis nie wskazuje, w jakim czasie należy ten urlop wykorzystać. Śmierć babci nastąpiła w okresie, w którym nauczyciel zatrudniony w przedszkolu wykorzystuje urlop wypoczynkowy. Czy nauczyciel może ubiegać się o urlop okolicznościowy po zakończeniu ferii?

Wydłużenie okresu oczekiwania na rozpoczęcie stażu już od 1 września 2018 r. – ale nie dla każdego

Pytanie: 31 sierpnia 2018 roku nauczycielom w stopniu kontraktowego i mianowanego upłynie odpowiednio 2-letni i roczny okres karencji od uzyskania poprzedniego stopnia awansu zawodowego. Czy w takim razie już 1 września 2018 r. mogą rozpocząć staż na wyższy stopień awansu zawodowego?

Weekend pomiędzy zwolnieniami lekarskimi nie zawsze przerywa bieg okresu zasiłkowego

Pytanie: Nauczyciel liceum ogólnokształcącego zatrudniony w pełnym wymiarze zajęć od początku roku szkolnego przebywa na kolejnych zwolnieniach lekarskich, trwających zawsze od poniedziałku do piątku. Przerwy obejmują weekendy, a także okres świąteczny i ferie zimowe. Czy zwolnienia lekarskie przerywane na czas dni wolnych od pracy można sumować i po 182 dniach choroby rozwiązać umowę o pracę?

Udzielanie urlopów zdrowotnych wreszcie możliwe! Nowe rozporządzenie weszło w życie.

Po stosunkowo długim oczekiwaniu, w dniu 24 stycznia 2018 r. weszło w życie rozporządzenie w sprawie orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia. Udzielanie urlopu dla poratowania zdrowia w związku z chorobą na nowych zasadach w końcu stało się możliwe.

Sprawdź, jak najwygodniej zatrudnić doradcę zawodowego

Pytanie: Doradca zawodowy w szkole podstawowej musi zrealizować 10 godzin przedmiotu w ciągu roku szkolnego. W jaki sposób najlepiej go zatrudnić?

Skierowanie do sanatorium musi zostać potwierdzone przez NFZ

Pytanie: Czy nauczycielowi można udzielić urlopu dla poratowania zdrowia na podstawie skierowania na rehabilitację leczniczą do szpitala uzdrowiskowego w systemie stacjonarnym w ramach prewencji rentowej ZUS? Jak należy rozumieć potwierdzenie skierowania na leczenie uzdrowiskowe przez NFZ?

RODO: aktualizacja oświadczeń o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych nie zawsze konieczna

Pytanie: Czy po wejściu w życie nowych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych (RODO) należy przygotować dla pracowników szkoły nowe druki oświadczeń o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych?

Pracownik otrzyma urlop szkoleniowy, jeśli dyrektor wyrazi zgodę na podnoszenie kwalifikacji

Pytanie: Pracownik zatrudniony na stanowisku obsługowym podjął studia zaoczne na kierunku budownictwo. Trudno oczekiwać, by ukończenie tych studiów dawało mu dodatkowe kwalifikacje przydatne dla szkoły. Czy pracownikowi będzie przysługiwał urlop szkoleniowy?

Pracodawca nie musi przekazywać pracownikom pasków wynagrodzeń

Pytanie: Czy pracodawca ma obowiązek wydawania pracownikom pasków wynagrodzeń?