Zwolnienia okolicznościowego udziela zawsze dyrektor szkoły macierzystej

Pytanie: Nauczyciel szkoły podstawowej uzupełniający pensum w przedszkolu zwrócił się o udzielenie zwolnienia okolicznościowego w związku z urodzeniem dziecka. Zwolnienie wypada w dni, w które nauczyciel uzupełnia pensum w przedszkolu, dlatego nauczyciel zwrócił się z wnioskiem o udzielenie zwolnienia do dyrektora przedszkola. Jak powinien postąpić ten dyrektor?

Zobacz, jak wygląda kalendarz oświatowy na rok szkolny 2018/2019

MEN opublikował kalendarz oświatowy na rok szkolny 2018/2019. Co najistotniejsze w sprawach kadrowych, rozpoczęcie roku przypada 3 września, natomiast ferie zimowe rozpoczną się 14 stycznia, a zakończą 24 lutego. Sprawdź najważniejsze terminy w przyszłym roku szkolnym.

Wynagrodzenie za zlecenie poza podstawą wymiaru nagrody jubileuszowej i odprawy emerytalnej

Pytanie: Czy do podstawy wymiaru nagrody jubileuszowej i odprawy emerytalnej nauczyciela wlicza się wynagrodzenie z tytułu zlecenia realizowanego w szkole w ramach obowiązków niepedagogicznych?

Uzupełnienia pensum nie należy potwierdzać umową o pracę

Pytanie: Dyrektor otrzymał informację, że nauczyciel będzie uzupełniał pensum w kierowanej przez niego szkole w wymiarze 6 godzin. Czy w związku z tym powinien zawrzeć z nim odrębną umowę o pracę.

Urlop mieszany w przypadku uzupełniania pensum

Pytanie: Jak wymiar urlopu przysługuje nauczycielowi szkoły podstawowej uzupełniającemu pensum w przedszkolu? W szkole macierzystej nauczyciel realizuje 9/18 wymiaru zajęć, zaś w przedszkolu – 11/22.

To nie dyrektor decyduje o uzupełnieniu pensum

Pytanie: Nauczyciel, któremu ograniczono zatrudnienie w gimnazjum, zwrócił się do dyrektora szkoły podstawowej z zapytaniem, czy mógłby uzupełniać pensum w tej szkole. Jak powinien zareagować dyrektor?

RODO nie wyklucza badania wniosków o świadczenia z ZFŚS z udziałem organizacji związkowych

Pytanie: Czy zgodnie z RODO od 25 maja 2018 r. wnioski pracowników i emerytów o świadczenia z ZFŚS mogą być rozpatrywane tylko przez dyrektora szkoły, czy jednak muszą być jak dotychczas przedmiotem uzgodnień z przedstawicielami organizacji związkowych? Czy do wniosków nadal powinny być dostarczane faktury, zaświadczenia lekarskie i inne dokumenty?

Przesunięcie pory nocnej wymaga zmiany regulaminu pracy

Pytanie: W regulaminie pracy uregulowano porę nocną w godzinach od 22.00 do 6.00. Czy i w jaki sposób można zmienić ten zapis, tak aby porę nocną przesunąć na godziny od 21.30 do 5.30?

Przeniesienie służbowe w szkole z klasami gimnazjalnymi tylko dla urzędnika

Pytanie: W szkole podstawowej z klasami dotychczasowego gimnazjum dyrektor musi zlikwidować dwa etaty woźnych. W związku z tym chce przydzielić pracownikom zajmującym dotychczas te stanowiska inne stanowiska pracy a mianowicie stanowisko sprzątaczki i konserwatora. Czy może to uczynić w drodze przeniesienia służbowego czy też w inny sposób?