„Ochrona danych osobowych w szkołach i placówkach oświatowych” – powstał praktyczny poradnik dla dyrektorów szkół

W efekcie współpracy z UODO z MEN powstał specjalny poradnik dotyczący przetwarzania danych osobowych w szkołach i placówkach oświatowych. Poradnik będzie przydatny również w sferze działalności kadrowo-płacowej szkoły.

Związkowiec ze ”zniżką pensum” może pracować w godzinach ponadwymiarowych

Pytanie: Czy istnieje możliwość przydzielenia godzin ponadwymiarowych nauczycielowi, który korzysta ze zniżki tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć z uwagi na pełnienie funkcji związkowych?

Zniżka wicedyrektora odliczana od pensum łączonego

Pytanie: Ile wyniesie pensum łączone wicedyrektora zatrudnionego według 18-godzinnego pensum, który otrzymał 12 godzin ponadwymiarowych z pensum 22-godzinnego, którego rozmiar zniżki zgodnie z uchwałą organu prowadzącego wynosi 12/18?

Zadaniowy czas pracy dla palacza c.o.

Pytanie: Szkoła posiada piec dostosowany do opalania budynku ekogroszkiem. Zbiornik dopełniany jest paliwem średnio raz na cztery dni. W sezonie grzewczym budynek opalany jest całodobowo. Piec nie wymaga ciągłej obecności palacza na miejscu. Czy w takiej sytuacji można zatrudnić jednego palacza na pełny etat w systemie zadaniowym? Jak powinna wówczas wyglądać ewidencja jego czasu pracy?

Wystarczy jedna zgoda na przekroczenie limitu godzin ponadwymiarowych

Pytanie: Czy zgoda nauczyciela udzielona na początku roku na przydział godzin ponadwymiarowych w konkretnym wymiarze przekraczającym ¼ wymiaru zajęć obowiązuje przez cały rok szkolny? Czy też nauczyciel powinien otrzymywać zapytanie o zgodę w każdym przypadku, gdy dyrektor chce przydzielić mu większą liczbę godzin ponadwymiarowych niż dotychczas?

Wskazówki MEN dotyczące pozyskiwania informacji z CROD

Wprawdzie minął już ponad miesiąc od rozpoczęcia roku szkolnego, niemniej jednak nie można wykluczyć, że także w październiku dyrektorzy będą zatrudniać nowych nauczycieli. MEN opublikował komunikat, w którym zawarto wskazówki techniczne dotyczące weryfikacji kandydatów do zatrudnienia w Centralnym Rejestrze Orzeczeń Dyscyplinarnych.

Urlop w trakcie kolejnego zatrudnienia zamiast ekwiwalentu? Tylko u tego samego pracodawcy

Pytanie: Pracownik szkoły był zatrudniony na czas określony do 31 sierpnia 2018 r. W dniu 1 października 2018 r. podjął pracę w innej szkole. Pracownik nie wykorzystał w szkole całego należnego urlopu wypoczynkowego. Czy będzie mógł wykorzystać zaległy urlop czy też należy niezwłocznie wypłacić mu ekwiwalent urlopowy?

Uprawnienia rodzicielskie pracowników oświaty od A do Z – jak udzielać urlopów związanych z rodzicielstwem (cz. I)

Przepisy prawa pracy przewidują szereg przywilejów i szczególnych uprawnień dla pracowników, którzy są rodzicami. Mimo, że głównie to matki je wykorzystują, z większości z nich mogą także korzystać pracownicy – ojcowie. W pierwszej części artykułu zajmiemy się urlopami związanymi z macierzyństwem. Sprawdź, jakie uprawnienia rodzicielskie mają pracownicy Twojej placówki.

Terminarz zadań na październik 2018 roku

Zadania dyrektora

Szkolenie bhp – nie wystarczy samodzielne zapoznanie się z materiałami

Pytanie: Szkolny specjalista bhp proponuje stosowanie tzw. samokształcenia bhp. Zamiast przeprowadzać tradycyjne szkolenia bhp dla pracowników sugeruje on przekazywanie materiałów do nowozatrudnionych pracowników w celu zapoznania się z nimi i podpisania karty szkolenia wstępnego. Czy jest to rozwiązanie zgodne z prawem?