Organ prowadzący może mieć wgląd do dokumentacji z kuratorium

Pytanie:

Szkoła złożyła do organu prowadzącego aneks do arkusza organizacyjnego wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami oraz pismo przewodnie informujące o konieczności zatrudnienia na zastępstwo za nauczycielkę przebywająca na długotrwałym zwolnieniu lekarskim,\ osoby bez kwalifikacji za zgodą kuratora oświaty, z powołaniem się na pismo z Kuratorium Oświaty. Organ prowadzący zażądał jako uzupełnienie aneksu do projektu organizacyjnego przedłożenie kopii pisma kuratora oświaty, uzasadniając, że wynika to z jego kompetencji w zakresie sprawowanego nadzoru a w szczególności zapisu ustawowego art. 57 ust. 2 pkt 3 Prawa oświatowego dotyczącego nadzoru w zakresie szczegółowej organizacji pracy szkoły. Czy organ prowadzący szkoły może żądać ww. dokumentu w oparciu o wskazaną podstawę prawną?

Jeśli jesteś subskrybentem publikacji Karta nauczyciela od A do Z
zaloguj się

Adres e-mail lub login:

Hasło:

Nie pamiętam hasła

Zapomniałeś hasła ?

kliknij tutaj

Zostań subskrybentem publikacji Karta nauczyciela od A do Z

ZOBACZ OFERTĘ