Stanowiska urzędnicze w szkole i przedszkolu – nabór, zatrudnianie i służba przygotowawcza

Zatrudniając pracowników niepedagogicznych najważniejsze jest, by prawidłowo zakwalifikować dane stanowisko do określonej grupy, co będzie rodziło konsekwencje zarówno przy sposobie wyboru pracownika, rodzaju umowy o pracę jaką można zawrzeć, jak również konieczności odbycia służby przygotowawczej, czy podleganiu okresowej ocenie pracy. Sprawdź, jak prawidłowo obsadzać stanowiska urzędnicze w placówce oświatowej, skorzystaj też z pakietu dokumentów.