Ile razy można przedłużyć umowę na czas określony

Michał Kowalski

Autor: Michał Kowalski

Dodano: 1 sierpnia 2019
Pytanie:

Ile razy można zawierać porozumienie zmieniające warunki umowy o pracę z nauczycielem zatrudnionym na czas określony?

Pytanie:

Ile razy można zawierać porozumienie zmieniające warunki umowy o pracę z nauczycielem zatrudnionym na czas określony?

Odpowiedź:

Po 1 września 2019 r. możemy zawierać kolejne porozumienia zmieniające, ale okres zatrudnienia na czas określony nie może przekroczyć 36 miesięcy licząc o 1 września 2019 r.

Maksymalnie 36 miesięcy, dowolna liczba umów

Zgodnie z przepisami, które wejdą w życie 1 września 2019 r. okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony zawartej w przypadku zaistnienia potrzeby wynikającej z organizacji nauczania, zgodnie z art. 10 ust. 7 Karty Nauczyciela, a także łączny okres zatrudnienia na podstawie tych umów między tymi samymi stronami stosunku pracy, nie może przekraczać 36 miesięcy. Do okresu zatrudnienia wlicza się umowy o pracę na czas określony zawarte na następujące po sobie okresy, o ile przerwa między rozwiązaniem poprzedniej a nawiązaniem kolejnej umowy o pracę nie przekroczyła 3 miesięcy (art. 10 ust. 12-13 Karty Nauczyciela, w brzmieniu od 1 września 2019 r.).

Limit naliczamy od 1 września 2019 r.

Warto też przytoczyć przepis przejściowy, zgodnie z którym do okresu zatrudnienia wlicza się okresy zatrudnienia na podstawie umów o pracę na czas określony, o których mowa w tym przepisie, zawieranych począwszy od dnia 1 września 2019 r. (art. 13 ustawy z 13 czerwca 2019 r.). Zatem limit zatrudnienia na czas określony liczymy począwszy od umowy zawartej nie wcześniej niż 1 września 2019 r.

Zapamiętaj!

Po 1 września 2019 r. możemy więc zawierać kolejne porozumienia zmieniające, ale okres zatrudnienia na czas określony nie może przekroczyć 36 miesięcy licząc o 1 września 2019 r.

Autor: Michał Kowalski
Michał Kowalski

Autor: Michał Kowalski

Radca prawny, redaktor Portalu Oświatowego. Specjalista z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz prawa oświatowego. Prowadzi kancelarię, w ramach której udziela pomocy prawnej zarówno nauczycielom, jak i dyrektorom i innym pracownikom szkół. Od kilku lat współpracuje ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego.
wiper-pixel