160

Zwrot kosztów biletów w związku z dojazdem do miejsca nauczania indywidualnego

Pytanie: Czy nauczycielowi należy się zwrot kosztów biletów zakupionych w celu dojazdu do ucznia objętego nauczaniem indywidualnym?

Zwolnienie z pracy do sądu także w prywatnej sprawie – ale tylko w przypadku obowiązku stawiennictwa

Pytanie: Nauczyciel wnioskuje o zwolnienie celem uczestnictwa w postępowaniu sądowym, w którym jest stroną. Jest to jego sprawa prywatna. Czy należy mu udzielić mu zwolnienia?

Zatrudniasz nowego pracownika? Nie zapomnij o szkoleniu z pierwszej pomocy

Pytanie: W jakim terminie należy przeszkolić nowo zatrudnionych pracowników przedszkola z zakresu pierwszej pomocy?

159

Zmiana sposobu wypłaty wynagrodzeń – pamiętaj o poinformowaniu pracowników do 22 stycznia 2019 r.

Od 1 stycznia 2019 r. obowiązuje nowa reguła wypłaty wynagrodzeń. Co do zasady wynagrodzenia mają być już wypłacane na rachunek płatniczy pracownika. Wypłata wynagrodzenia do ręki ma być, inaczej niż dotychczas, dokonywana jedynie na żądanie wynagrodzenia. Sprawdź, jakie obowiązki ciążą w związku z tym na dyrektorze szkoły.

Zastępstwa w czasie godzin pedagoga i psychologa

Pytanie: Czy dyrektor może zlecać w zastępstwie zajęcia opiekuńcze psychologowi i pedagogowi w czasie jego godzin pracy, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia?

Zasiłek opiekuńczy z tytułu opieki nad córką, która urodziła dziecko

Pytanie: Czy nauczycielka może wziąć tzw. opiekę nad swoją córką, która jest po porodzie?

158

Zwolnienie z pracy na posiedzenie zespołu ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Pytanie: Do szkoły wpłynęło pismo z ośrodka pomocy społecznej o kilkudniowym szkoleniu wyjazdowym dla członków zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w Rodzinie z prośbą o oddelegowanie członka zespołu, który jest pracownikiem szkoły. Jak należy potraktować nieobecność tego pracownika?

Zapomoga z funduszu zdrowotnego a PIT

Pytanie: Nauczycielowi przyznano świadczenie z funduszu zdrowotnego w wysokości 3 000 zł. Czy świadczenie to podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Zakres obowiązków księgowej

Pytanie: Jaki zakres obowiązków należy przekazać pracownicy zatrudnianej na stanowisku księgowej?