163

Zmiana rozkładu czasu pracy – czy wymaga wypowiedzenia zmieniającego

Pytanie: Dyrektor chce zmienić rozkład czasu pracy pracownika niepedagogicznego. Pracownik nie zgadza się na zmianę. Czy wobec tego należy wręczyć mu wypowiedzenie zmieniające?

Zasady opłacania składek i podatków w przedszkolu prowadzonym przez podmiot inny niż samorząd

Pytanie: Stowarzyszenie prowadzi przedszkole ale wykonuje też inne rodzaje działalności. W związku z tym ma dwa konta bankowe. Wynagrodzenia dla pracowników przedszkola płacone są z konta oświatowego, natomiast składki ZUS i podatek z konta ogólnego (wydatki na te cele są refundowane z konta oświatowego). Czy to prawidłowe rozwiązanie?

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe niezrealizowane przez strajkującego

Pytanie: Czy nauczycielowi, który brał udział w strajku, należało wypłacić wynagrodzenie za niezrealizowane godziny ponadwymiarowe?

162

Ruch kadrowy nauczycieli w 2019 r. w pigułce

W poprzednim wydaniu omówiliśmy, jakie kroki należy podjąć celem przygotowania do ruchu kadrowego. Ograniczyć zatrudnienie, wręczyć wypowiedzenie a może przenieść w stan nieczynny? Jakie czynności podjąć w ruchu kadrowym przed rokiem szkolnym 2019/2020 względem nauczyciela, który został wytypowany do zredukowania wymiaru zajęć lub do zwolnienia? Które działania są obowiązkowe, a które zależą od uznania dyrektora? Odpowiedzi na te wszystkie pytania są niezwykle istotne – błąd dyrektora w zakresie poszczególnych czynności może bowiem mieć poważne konsekwencje włącznie z przegraniem sprawy przed sądem pracy. Skorzystaj z uniwersalnych procedur kadrowych dla szkół, w tym również z ostatnimi klasami dotychczasowego gimnazjum, a także z 4 najważniejszych wzorów dokumentów.

160

Zwrot kosztów biletów w związku z dojazdem do miejsca nauczania indywidualnego

Pytanie: Czy nauczycielowi należy się zwrot kosztów biletów zakupionych w celu dojazdu do ucznia objętego nauczaniem indywidualnym?

Zwolnienie z pracy do sądu także w prywatnej sprawie – ale tylko w przypadku obowiązku stawiennictwa

Pytanie: Nauczyciel wnioskuje o zwolnienie celem uczestnictwa w postępowaniu sądowym, w którym jest stroną. Jest to jego sprawa prywatna. Czy należy mu udzielić mu zwolnienia?

Zatrudniasz nowego pracownika? Nie zapomnij o szkoleniu z pierwszej pomocy

Pytanie: W jakim terminie należy przeszkolić nowo zatrudnionych pracowników przedszkola z zakresu pierwszej pomocy?

159

Zmiana sposobu wypłaty wynagrodzeń – pamiętaj o poinformowaniu pracowników do 22 stycznia 2019 r.

Od 1 stycznia 2019 r. obowiązuje nowa reguła wypłaty wynagrodzeń. Co do zasady wynagrodzenia mają być już wypłacane na rachunek płatniczy pracownika. Wypłata wynagrodzenia do ręki ma być, inaczej niż dotychczas, dokonywana jedynie na żądanie wynagrodzenia. Sprawdź, jakie obowiązki ciążą w związku z tym na dyrektorze szkoły.

Zastępstwa w czasie godzin pedagoga i psychologa

Pytanie: Czy dyrektor może zlecać w zastępstwie zajęcia opiekuńcze psychologowi i pedagogowi w czasie jego godzin pracy, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia?

Zasiłek opiekuńczy z tytułu opieki nad córką, która urodziła dziecko

Pytanie: Czy nauczycielka może wziąć tzw. opiekę nad swoją córką, która jest po porodzie?

158

Zwolnienie z pracy na posiedzenie zespołu ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Pytanie: Do szkoły wpłynęło pismo z ośrodka pomocy społecznej o kilkudniowym szkoleniu wyjazdowym dla członków zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w Rodzinie z prośbą o oddelegowanie członka zespołu, który jest pracownikiem szkoły. Jak należy potraktować nieobecność tego pracownika?

Zapomoga z funduszu zdrowotnego a PIT

Pytanie: Nauczycielowi przyznano świadczenie z funduszu zdrowotnego w wysokości 3 000 zł. Czy świadczenie to podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Zakres obowiązków księgowej

Pytanie: Jaki zakres obowiązków należy przekazać pracownicy zatrudnianej na stanowisku księgowej?