Zbliża się termin rozliczania jednorazowych dodatków uzupełniających

Do końca stycznia 2018 r. nauczyciele powinni otrzymać jednorazowe dodatki uzupełniające. Choć rola dyrektora w ustalaniu wysokości i przyznawaniu tych świadczeń nie jest wiodąca, to jednak należy pamiętać o tym, że wypłacone dodatki mogą mieć wpływ na inne świadczenia, których przyznanie i wypłacenie jest już kompetencją szkoły.

Za nauczanie indywidualne niezrealizowane w wyniku nieobecności ucznia przysługuje wynagrodzenie

Pytanie: Czy nauczycielowi przysługuje wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe, gdy realizuje nauczanie indywidualne na terenie szkoły, a uczeń nie zgłosił się na te zajęcia? Nauczyciel cały czas pozostaje w gotowości do pracy. Czy wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe w związku z nauczaniem indywidualnym jest należne także wówczas, gdy nauczyciel przebywa cały dzień na wycieczce z uczniami?

Weryfikacja kandydatów do pracy w Rejestrze Sprawców na tle Seksualnym

Pytanie: Dyrektor zamierza zatrudnić pracownicę na stanowisku woźnej. Czy musi w związku z tym ustalać, czy pracownika nie widnieje w Rejestrze Sprawców na tle Seksualnym?

W trakcie urlopu zdrowotnego można wykonywać działalność związkową

Pytanie: Czy nauczyciel związkowiec przebywający na urlopie dla poratowania zdrowia może uczestniczyć w zebraniach związkowych i być członkiem komisji danej szkoły reprezentując ten związek? Czy też za tego typu aktywność podczas urlopu dla poratowania zdrowia grożą takiemu nauczycielowi jakieś konsekwencje?

Trzynastka za 2017 rok – 20 rozwiązań najbardziej skomplikowanych problemów

Pierwszy kwartał nowego roku to czas wypłaty trzynastek. Każdy kto przepracował minimum 6 miesięcy w minionym roku w szkole otrzyma to świadczenie. Niektórzy pracownicy dostaną trzynastkę nawet jeśli przepracują krótszy okres czasu, a będą też tacy, którzy mimo dłuższego okresu zatrudnienia nie dostaną tego świadczenia. Pozornie proste rozwiązania mogą więc sprawiać mnóstwo problemów praktycznych, w tym także na tle wdrażanej reformy ustroju szkolnego. Sprawdź, kiedy, komu i w jakiej wysokości należy wypłacić dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 rok.

Przedstawiciel związku zawodowego w komisji z tej samej szkoły, co nauczyciel stawający przed komisją

Pytanie: Czy w posiedzeniu komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego może brać udział przedstawiciel związku zawodowego pracujący w tej samej szkole co nauczyciel ubiegający się o wyższy stopień awansu zawodowego?

Pracownik na zastępstwie nie może zostać przeniesiony na stanowisko urzędnicze

Pytanie: Pracownik administracyjny zatrudniony na zastępstwo na stanowisku starszego referenta przeszedł służbę przygotowawczą. Następnie został zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony na stanowisku samodzielny referent - za osobę, za którą był zatrudniony na zastępstwie, gdyż odeszła ona z pracy. Czy w związku z tym zatrudnieniem powinien być przeprowadzony konkurs na stanowisko samodzielnego referenta? Czy też można było powołać się na awans wewnętrzny?

Powołanie społecznego inspektora pracy zależy od organizacji związkowej

Pytanie: Czy w szkole obowiązkowe jest powołanie społecznego inspektora pracy?

Odprawa emerytalna w kwocie odpowiadającej wynagrodzeniu za okres stanu nieczynnego

Pytanie: W dniu 1 września nauczyciel liceum ogólnokształcącego przeszedł w stan nieczynny. Po jego zakończeniu chce skorzystać z nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego. Które składniki wynagrodzenia i z jakiego okresu stanowią podstawę do wyliczenia 3-miesięcznej odprawy emerytalnej w przypadku przejścia nauczyciela na świadczenie kompensacyjne po zakończeniu stanu nieczynnego?