Informacja dotycząca braku możliwości rozpoczęcia stażu (fakultatywna)