Skierowanie na badania wstępne, okresowe, kontrolne

Od 1 kwietnia 2015 r. badania lekarskie pracowników przeprowadzane są na podstawie pisemnego skierowania wydanego przez pracodawcę według wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. Prawidłowo wypełnione skierowanie na badania okresowe i kontrolne, będzie podstawą zwolnienia pracownika z wykonania wstępnych badań lekarskich u nowego pracodawcy.

wiper-pixel