Karta ewidencyjna przydziału odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej