Wyciąg z regulaminu pracy dotyczący przydziału odzieży i obuwia roboczego wraz z załącznikami w postaci tabeli norm przydziału obuwia i odzieży roboczej