Wykaz stanowisk pracy, na których dopuszcza się używanie odzieży i obuwia roboczego pracownika