Zawiadomienie o zastosowaniu kary porządkowej pieniężnej