Informacja o obniżeniu wymiaru zajęć dla nauczyciela niepełnosprawnego w stopniu umiarkowanym/ciężkim

W związku z przedłożeniem przez nauczyciela orzeczenia o umiarkowanym/znacznym stopniu niepełnosprawności od 1 września 2018 r. dyrektor obniża jego wymiar zajęć, mnożąc go przez ułamek 7/8. O zmianie warto poinformować nauczyciela.