WYDANIE ONLINE

Nieprzepracowanie 6 miesięcy i zatrudnienie na krótkie umowy terminowe nie zawsze pozbawi nauczyciela i pracownika prawa do trzynastki za 2015 rok. Z drugiej strony, nawet mimo przepracowania całego roku, jednym przewinieniem można się pozbawić dodatkowej pensji. Dlatego tak ważna jest szczegółowa analiza sytuacji każdej osoby potencjalnie uprawnionej do trzynastej pensji, gdyż niesłusznie wypłacone świadczenie w praktyce trudno będzie odzyskać.

czytaj więcej »

Rok szkolny 2015/2016 jest ostatnim, w którym nauczyciele realizują tzw. godziny karciane. To nowość, jaką resort edukacji chce wprowadzić do Karty Nauczyciela. Poza tym w najbliższym czasie zmienią się warunki dotyczące niekaralności, jakie musi spełnić osoba ubiegająca się o stanowisko nauczyciela, zaś wszyscy nauczyciele – bez względu na miejsce i wymiar zatrudnienia – będą objęci przepisami o odpowiedzialności dyscyplinarnej.

czytaj więcej »

Dyrektor szkoły, zwalniając pracownika w trybie indywidualnym (wobec którego dopuszczalne jest zwolnienie grupowe) na podstawie ustawy o zwolnieniach grupowych, musi swoją decyzję uzgodnić ze związkami zawodowymi, o ile te reprezentują danego pracownika. Tak wynika z wyroku Sądu Najwyższego z 9 grudnia 2015 r. (sygn. akt I PK 8/15).

czytaj więcej »

Dyrektor szkoły, zwalniając pracownika w trybie indywidualnym (wobec którego dopuszczalne jest zwolnienie grupowe) na podstawie ustawy o zwolnieniach grupowych, musi swoją decyzję uzgodnić ze związkami zawodowymi, o ile te reprezentują danego pracownika. Tak wynika z wyroku Sądu Najwyższego z 9 grudnia 2015 r. (sygn. akt I PK 8/15).

czytaj więcej »

Drobne remonty, egzaminy, porządki w dokumentacji – te zadania najczęściej planowane są na ferie zimowe, gdy nauczyciele nie prowadzą zajęć, a w szkole panuje cisza i spokój. Przerwanie zimowego urlopu nauczyciela jest wprawdzie możliwe, ale tylko wówczas gdy dotyczy jednego z trzech zadań wskazanych w przepisach. Za taką pracę nauczyciel nie odzyska jednak urlopu.

czytaj więcej »

Wnikliwa analiza okresów zatrudnienia w 2015 roku pozwoli uniknąć pomyłki przy ustalaniu prawa do trzynastki pracowników szkoły. Pomocne przy tym będzie 40 przykładów obrazujących różne okresy zatrudnienia uprawniające do trzynastki lub pozbawiające prawa do tego świadczenia. Z kolei listę świadczeń, które podlegają bądź nie podlegają wliczeniu do podstawy trzynastki, można zweryfikować z tabelą, którą prezentujemy na str. 62.

czytaj więcej »

wiper-pixel