WYDANIE ONLINE

Najnowsze orzecznictwo Sądu Najwyższego prezentuje zawężającą interpretację przepisów określających warunki, jakie trzeba spełnić, by uzyskać pierwszy urlop zdrowotny. Dla wielu nauczycieli oznacza to wydłużenie okresu, po upływie którego mogą starać się to uprawnienie. Nawet bowiem jednorazowe ograniczenie pensum może na lata pozbawić możliwości wnioskowania o taki urlop.

czytaj więcej »

W wyroku z 16 stycznia 2015 r. Sąd Najwyższy potwierdził prezentowane od kilku lat stanowisko, zgodnie z którym powołanie już zatrudnionego nauczyciela na stanowisko dyrektora szkoły jest czynnością z zakresu prawa pracy. Nowością jest teza, że czynność ta może być oceniana także pod kątem nadużycia prawa, dlatego wygrany konkurs nie zawsze gwarantuje objęcia funkcji dyrektora.

czytaj więcej »

Mimo że obowiązek zatrudnienia w szkole nauczyciela wspierającego kształcenie specjalne istnieje od stycznia 2016 roku, nadal nie do końca jest jasne, kiedy i jakiego specjalistę należy zatrudnić, a kiedy utworzenie dodatkowego stanowiska pracy zależy od decyzji dyrektora szkoły. Wątpliwości na ten temat postanowiło wyjaśnić Ministerstwo Edukacji Narodowej.

czytaj więcej »

Gdy dyrektor przegra sprawę w sądzie, musi zwrócić pracownikowi m.in.: koszty dojazdów do sądu, utracone zarobki, wynagrodzenie pełnomocnika. Gdy wygra – może oczekiwać zwrotu kosztów na identycznych zasadach jak pracownik. W szkołach sprawy sądowe najczęściej dotyczą spraw kadrowych, co wiąże się z planowaniem arkusza organizacyjnego na nowy rok szkolny, dlatego już teraz warto wiedzieć, z jakimi kosztami procesu trzeba się liczyć w razie pozwania szkoły do sądu.

czytaj więcej »

Przepisy nie regulują zasad sporządzania i gromadzenia notatek służbowych dotyczących pracowników. Dyrektor szkoły ma jednak prawo prowadzić dokumentację związaną ze stosunkiem pracy, w tym dotyczącą nieprawidłowości przy jej wykonywaniu, a do takiej niewątpliwie można zaliczyć notatki dokumentujące przebieg różnego rodzaju rozmów z podwładnym. Tworząc tego typu dokumenty, trzeba jednak pamiętać o 3 zasadach.

czytaj więcej »

Od 1 kwietnia 2016 r. wypoczynek dla dzieci i młodzieży będzie można zorganizować pod warunkiem uzyskania pozytywnej opinii Państwowej Straży Pożarnej. Zgłoszenie wypoczynku będzie się zaś odbywało wyłącznie elektronicznie i według nowych terminów. Zmieni się także karta wypoczynku. Ponadto wprowadzony zostanie limit uczestników wypoczynku, którzy mogą być pod opieką jednego wychowawcy.

czytaj więcej »

Od 22 lutego br. okresy wypowiedzeń umów na czas określony zostały zrównane z tymi, które obowiązują przy umowach bezterminowych. W większości przypadków będzie to skutkowało podwyższeniem wysokości odszkodowań związanych z wadliwym rozwiązywaniem lub wygaśnięciem „terminowej” umowy o pracę.

czytaj więcej »

Stosunek pracy pracownika, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, podlega szczególnej ochronie przed wypowiedzeniem. Jednak przepisy przewidują kilka przypadków, w których ochrona ta zostaje uchylona. I tak pracownika-rencistę można zwolnić za wypowiedzeniem, także gdy jest w wieku przedemerytalnym, a fakt uzyskania prawa do renty wiele lat wcześniej nie ma znaczenia prawnego.

czytaj więcej »

Stawki ekwiwalentu za zakup odzieży i obuwia roboczego przez nauczycieli i pracowników niepedagogicznych powinny być dostosowane do cen rynkowych zakupu takich środków. Dlatego w regulaminie pracy nie należy z góry określać, ile dyrektor zwróci za dresy, ile za obuwie sportowe, a ile za fartuch i rękawice dla pracownika.

czytaj więcej »

Obowiązkiem każdego dyrektora jest dopilnowanie, żeby żaden pracownik nie został dopuszczony do pracy bez zapewnienia odzieży roboczej i obuwia roboczego, przewidzianych do stosowania na danym stanowisku pracy. Gdy nie jest możliwy zakup lub gdy tak przewidują zapisy regulaminu pracy, dyrektor musi wypłacić pracownikom ekwiwalent według stawek określonych w tym dokumencie, które jednak powinny być dostosowane do cen rynkowych zakupu takich środków.

czytaj więcej »

Minister Edukacji Narodowej rozważa wprowadzenie zmian w przepisach dotyczących kwalifikacji nauczycieli religii. Propozycja nowelizacji była przedmiotem spotkania Minister z Komisją Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski, które odbyło się 9 lutego 2016 r. Na razie jednak nie wiadomo, jakie dokładnie zapisy porozumienia będą przedmiotem zmian.

czytaj więcej »

wiper-pixel