WYDANIE ONLINE

Likwidacja godzin karcianych zaplanowana na 1 września 2016 r. nie oznacza, że zajęcia realizowane w tej formie przestaną być w szkołach prowadzone. Co więcej, od tej daty dyrektor będzie mógł przydzielić nauczycielowi większą niż dotychczas liczbę takich godzin, byleby zmieścił się w ramach 40-godzinnego tygodnia pracy. Zajęcia te nadal nie będą dodatkowo płatne.

czytaj więcej »

Inspektorzy pracy nie muszą już uprzedzać o zamiarze przeprowadzania kontroli na 7 dni przed jej rozpoczęciem. Niezapowiedziane kontrole możliwe będą u każdego pracodawcy, także w szkole. Tak wynika z nowego stanowiska Głównego Inspektoratu Pracy.

czytaj więcej »

Placówka zatrudniająca co najmniej 20 pracowników, zwalniająca podwładnego z przyczyn go niedotyczących, musi zapłacić odprawę ekonomiczną. Prawo do odprawy powstaje wtedy, gdy pracodawca uzna, że przyczyna wypowiedzenia nie leży po stronie pracownika. Sąd Najwyższy orzekł, że późniejsze ustalenie sądowne, że wypowiedzenie było nieuzasadnione, nie powoduje utraty prawa do odprawy.

czytaj więcej »

wiper-pixel