WYDANIE ONLINE

Nauczycielom, którzy jeszcze nie osiągnęli powszechnego wieku emerytalnego, ale nie spełniają warunków do przejścia na emeryturę nauczycielską (bez względu na wiek), pozostaje skorzystać ze świadczenia kompensacyjnego. Ze świadczeniem tym często mylona jest emerytura pomostowa, która jednak przysługuje bardzo wąskiej grupie nauczycieli.

czytaj więcej »

Zarówno nauczyciele, jak i pozostali pracownicy placówek oświatowych mają prawo do odpoczynku w trakcie pracy. Przy czym niektóre z przerw dyrektor musi zapewniać pracownikom, inne – tylko może. Do uprawnień pracodawcy należy również zobowiązanie pracowników do ich wykorzystywania w określonym czasie, a w niektórych przypadkach nawet w określony sposób. Nie zawsze bowiem przerwa w pracy oznacza przerwę od pracy.

czytaj więcej »

Najbliższe lata szkolne, głównie z uwagi na wdrażanie reformy oświaty, upłyną pod znakiem intensywnych ruchów kadrowych we wszystkich rodzajach szkół. Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu, prezentujemy przydatne wskazówki dotyczące stosowania poszczególnych rozwiązań kadrowych, zarówno w odniesieniu do nauczycieli, jak i pozostałych pracowników szkół.

czytaj więcej »

wiper-pixel