WYDANIE BIEŻĄCE

W powszechnej świadomości badania sanitarno-epidemiologiczne pracowników kojarzone są z tzw. „książeczką sanepidowską”, której posiadanie wymagane jest od osób, mających w pracy kontakt z żywnością i które jest – ze względu na specyfikę badań, jakie trzeba wykonać, by tę „książeczkę” otrzymać – jakimś uciążliwym wymogiem do spełnienia dla niektórych osób przy przyjęciu do pracy. Tymczasem z punktu widzenia formalnego „książeczka sanepidowska” już od wielu lat nie funkcjonuje jako dokument, który mógłby stanowić potwierdzenie czegokolwiek, zaś grupa osób, która z powodów zawodowych podlega badaniom jest też znacznie szersza niż  pracownicy mający styczność z żywnością. I jakkolwiek istotnie badania sanitarno-epidemiologiczne do przyjemnych nie należą, to pełnią ważną rolę w zapobieganiu szerzenia się chorób zakaźnych, stanowiąc - niejako przy okazji - ważny element zapewniania przez pracodawców bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Warto więc uporządkować wiedzę na temat badań sanitarno-epidemiologicznych pracowników oświaty, gdyż ma ona praktyczne znaczenie dla dyrektora.

czytaj więcej »

Czerwiec to nie tylko obowiązki organizacyjne związane z zakończeniem zajęć szkolnych. Dyrektorzy mają także liczne obowiązki kadrowe związane przede wszystkim z kończącym się zatrudnieniem niektórych pracowników, początkiem urlopów wypoczynkowych jak również awansem zawodowym. Sprawdź, o jakich sprawach kadrowych należy pamiętać w czerwcu 2018 roku.

czytaj więcej »

Wniesienie pozwu do sądu pracy zazwyczaj związane jest z koniecznością poniesienia kosztów finansowych przez obie ze stron, powoduje konieczność stawiennictwa w sądzie, a także przynosi sporo stresu i niepewności co do rozstrzygnięcia sprawy. Receptą na uniknięcie stresu związanego z prowadzeniem sporu sądowego może okazać się zawarcie ugody i to zarówno w przypadkach, gdy to pracodawca skierował pozew przeciwko pracownikowi szkoły, jak i w znacznie częstszych sytuacjach, w których to szkoła jest pozwanym. Poznaj narzędzia przydatne w procesie zawierania ugody z pracownikiem szkoły.

czytaj więcej »

Czerwiec to miesiąc, w którym najczęściej organizowane są tzw. zielone szkoły. Po ich zakończeniu zachodzi konieczność rozliczenia świadczeń należnych nauczycielom. W trakcie wycieczki, w tym również wielodniowej (takiej jak zielona szkoła) nauczyciel nie realizuje godzin ponadwymiarowych i nie musi mieć wypłacanego wynagrodzenia za te godziny. Przysługuje mu natomiast wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe niezrealizowane z powodu wyjazdu na wycieczkę. Sprawdź, za co zapłacić nauczycielowi pełniącemu funkcję opiekuna podczas zielonej szkoły.

czytaj więcej »

Sąd Najwyższy w wyroku z 14 listopada 2017 r. podtrzymał stanowisko judykatury w kwestii łącznego spełnienia przesłanek nabycia prawa do świadczenia kompensacyjnego. W ocenie Sądu wiek uprawniający nauczyciela do przejścia na świadczenie kompensacyjne musi być spełniony najpóźniej w momencie rozwiązania stosunku pracy.

czytaj więcej »

Zgłaszanie powoływania administratora bezpieczeństwa informacji było możliwe do 24 maja 2018 r. Z kolei od 25 maja 2018 r. należy już składać zawiadomienia o wyznaczeniu inspektora ochrony danych (IOD) – tak tłumaczy Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

czytaj więcej »

Dnia 19 maja 2018 roku weszło w życie nowe rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. Rozporządzenie przewiduje zmiany w płacach pracowników niepedagogicznych w stosunku do dotychczasowego stanu prawnego. Sprawdź, które nowości dotyczą pracowników szkoły.

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczyciel realizujący staż na wyższy stopień awansu zawodowego z dniem 15 sierpnia 2018 r. zostanie przeniesiony służbowo do innej szkoły? Czy w takiej sytuacji konieczne jest ustalenie cząstkowej oceny dorobku zawodowego? A może należy ustalić cząstkową ocenę pracy?

czytaj więcej »

wiper-pixel