WYDANIE ONLINE

Niejednokrotnie pracownik szkoły ubiega się o doliczenie okresu pracy lub innego okresu do stażu pracowniczego, aby otrzymać wyższą kwotę nagrody jubileuszowej. Czy dany okres może być zaliczony tylko w podstawowym miejscu zatrudnienia? Nie w przypadku nagrody jubileuszowej. Obowiązują tu bowiem odmienne reguły ustalania stażu pracowniczego, od którego zależy wysokość nagrody. Warto je poznać, aby znaleźć rozwiązanie w każdej problemowej sytuacji. Pewne wątpliwości mogą także dotyczyć rozliczenia dodatku wiejskiego nauczyciela w przypadku więcej niż jednego zatrudnienia. Poznaj rozwiązania najczęściej występujących problemów w praktyce.

czytaj więcej »

Obowiązkiem dyrektora jako osoby reprezentującej pracodawcę – szkołę jest dbanie, aby na każdym stanowisku pracy pracownik mógł wykonywać obowiązki służbowe zgodnie z regułami bhp. W związku z tym dyrektor musi zadbać, aby w miarę potrzeb wybrane stanowiska pracy zostały wyposażone w odzież i obuwie robocze. Środki te powinny być zapewnione pracownikom nieodpłatnie. Istnieje także możliwość, by pracownik korzystał z własnej odzieży i obuwia roboczego, jednak wówczas dyrektor powinien wypłacić mu stosowny ekwiwalent. Sprawdź o czym pamiętać w związku z wyposażeniem stanowisk pracy w szkole w odzież i obuwie robocze.

czytaj więcej »

Nie tak dawno, bo 1 września 2018 r. weszła w życie nowelizacja Karty Nauczyciela, która wprowadziła istotne zmiany w szczególności w zakresie oceny pracy nauczycieli. Tymczasem do Sejmu skierowany został projekt kolejnej nowelizacji Karty Nauczyciela, która ma prowadzić modyfikacje w procedurze oceny pracy. Sprawdź, jakich zmian można się spodziewać.

czytaj więcej »

Zmiany nastąpią także w zakresie procedury ustalania wysokości jednorazowego dodatku uzupełniającego nauczycieli. Sprawozdania za 2018 r. składane będą bowiem według nowego wzoru, uwzględniającego zmianę kwoty bazowej, która nastąpiła w trakcie 2018 r.

czytaj więcej »

Duże wątpliwości wśród praktyków budziła kwestia ustalania pensum łączonego, który w ramach jednego z zajmowanych stanowisk pracy realizował pełny wymiar zajęć. Wątpliwości te rozwiewa MEN w swojej interpretacji. Poznaj stanowisko ministerstwa.

czytaj więcej »

wiper-pixel