WYDANIE ONLINE

Do końca sierpnia nauczyciele muszą otrzymać świadczenia urlopowe. W tym roku wysokość świadczenia urlopowego dla nauczyciela zatrudnionego przez cały rok szkolny w pełnym wymiarze czasu pracy wynosi 1.093,93 zł. W przypadku nauczycieli zatrudnionych na okres krótszy niż rok szkolny oraz na część etatu kwota ta będzie proporcjonalna do okresu zatrudnienia i wymiaru czasu pracy w roku szkolnym 2012/2013.Korzystając z przykładowych obliczeń, ustalenie wysokości świadczenia urlopowego dla poszczególnych nauczycieli nie sprawi w tym roku żadnego problemu.

czytaj więcej »

Poza świadczeniem urlopowym i zwykłą wakacyjną pensją nauczyciele mogą dodatkowo ubiegać się o dofinansowanie do wypoczynku ze środków z ZFŚS. Jego wysokość zwykle jest niższa niż świadczenia urlopowego, bowiem zależy od dochodu na osobę w rodzinie wnioskodawcy, ale w sumie z pensją i świadczeniem znacznie wesprze wakacyjne plany pracowników szkoły. W wielu szkołach zapomina się właśnie o tym, że ten sam nauczyciel może otrzymać wynagrodzenie urlopowe, świadczenie i dofinansowanie do wypoczynku i że będzie to zgodne z przepisami. Niezgodne jest bowiem odmawianie mu prawa do tych świadczeń.

czytaj więcej »

W pensji wakacyjnej nauczyciela trzeba uwzględnić wiele różnych składników jego wynagrodzenia otrzymywanych przed urlopem. Jedne z nich należy zwyczajnie doliczyć do pensji zasadniczej, inne uśrednić, a jeszcze inne obliczyć z uwzględnieniem okresu ich wypłacania. Są też takie, które się pomija. W sumie nauczyciel musi otrzymać za urlop tyle, co za normalny okres pracy.

czytaj więcej »

wiper-pixel