WYDANIE ONLINE

Mimo braku takiego wymogu, warto szczegółowo określić zakres obowiązków dla każdego pracownika. Bez niego trudno jest egzekwować realizację zadań oraz zlecać podwładnym dodatkowe prace. Wręczenie zakresu obowiązków pracownikom nie tylko ułatwi kontrolę nad wykonywaniem powierzonych im obowiązków, ale i usprawni organizację pracy.

czytaj więcej »

wiper-pixel