Wzór klauzuli informacyjnej (w przypadku zbierania danych osobowych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą)