Wzór porozumienia zmieniającego warunki zatrudnienia (tzw. aneks do umowy o pracę)

Za zgodą pracownika, można zmienić warunki zatrudnienia na mocy porozumienia stron. Porozumienie to można zawrzeć w dowolnym momencie, a warunki pracy można zmienić na stałe lub na określony czas. Pobierz wzór porozumienia zmieniającego warunki umowy o pracę.

Wypowiedzenie warunków zatrudnienia - wzór dokumentu

Warunki pracy pracownika mogą być zmienione w drodze wypowiedzenia zmieniającego. Dokument ten musi zawierać   prawidłowe pouczenie, w przeciwnym razie dyrektor przez cały okres wypowiedzenia będzie w niepewności co do tego, czy pracownik zgadza się na nowe warunki pracy. Pobierz wzór prawidłowego wypowiedzenia warunków zatrudnienia.

wiper-pixel