Wzór porozumienia zmieniającego warunki zatrudnienia (tzw. aneks do umowy o pracę)

Za zgodą pracownika, można zmienić warunki zatrudnienia na mocy porozumienia stron. Porozumienie to można zawrzeć w dowolnym momencie, a warunki pracy można zmienić na stałe lub na określony czas. Pobierz wzór porozumienia zmieniającego warunki umowy o pracę.