Pozew o odszkodowanie w związku z odwołaniem ze stanowiska dyrektora