Wzór oświadczenia o wypowiedzeniu stosunku pracy pracownika niepedagogicznego w związku ze stwierdzeniem niezdolności do wykonywania dotychczasowej pracy