Wzór rozwiązania stosunku pracy z powodu stwierdzenia niezdolności do wykonywania dotychczasowej pracy