Decyzja w sprawie odmowy udzielenia zwolnienia od pracy