Wniosek o zwolnienie z tytułu wychowywania dziecka w wieku do lat 14 (nauczyciel)