Zgoda na powrót do pracy w pełnym wymiarze czasu pracy