Czas pracy

Informacja o zmianie warunków zatrudnienia dla osoby niepełnosprawnej w stopniu umiarkowanym/ciężkim

W związku z przedłożeniem orzeczenia o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub ciężkim normy czasu pracy pracownika nie mogą przekraczać 35 godzin tygodniowo i 7 godzin dobowo.

Informacja o zmianie warunków zatrudnienia dla osoby niepełnosprawnej w stopniu lekkim

Normy czasu pracy niepełnosprawnego w stopniu lekkim nie mogą przekraczać 40 godzin tygodniowo i 8 godzin dobowo. O zmianie tej należy go poinformować na piśmie.

Informacja o obniżeniu wymiaru zajęć dla nauczyciela niepełnosprawnego w stopniu umiarkowanym/ciężkim

W związku z przedłożeniem przez nauczyciela orzeczenia o umiarkowanym/znacznym stopniu niepełnosprawności od 1 września 2018 r. dyrektor obniża jego wymiar zajęć, mnożąc go przez ułamek 7/8. O zmianie warto poinformować nauczyciela.

ZFŚS

Wakacje z ZFŚS – 6 przydatnych dokumentów i 18 praktycznych rozwiązań dla dyrektora szkoły

W okresie wakacyjnym nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni mogą liczyć na różne formy dofinansowania do wypoczynku. Poza świadczeniem urlopowym z Karty Nauczyciela, katalog możliwych do otrzymania świadczeń określa regulamin Funduszu socjalnego obowiązujący w danej szkole. Sprawdź, kto może liczyć na wakacje na koszt pracodawcy.