Decyzja w sprawie przyznania dofinansowania do wypoczynku dzieci i młodzieży ze środków ZFŚS