Decyzja w sprawie przyznania dofinansowania do wypoczynku ze środków ZFŚS