Profesjonalne interpretacje Karty Nauczyciela

ZAMAWIAM

Terminowość, wiarygodność i poprawność

To cechy, jakie zyska Twoja dokumentacja pracownicza i finansowa tworzona i

aktualizowana na bazie naszych porad. Dzięki gotowym przykładom i metodom

obliczeniowym świadczenia pracownicze będą wyliczone co do złotówki, bez

zbędnej zwłoki i narażania szkoły na odsetki.

ZOBACZ OFERTĘ

Dołącz do grona zadowolonych Czytelników i bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi!

Zobacz, co mówią o nas Czytelnicy:

"Karta Nauczyciela ze względu na znaczące odmienności od powszechnego prawa pracy w praktyce stosowania niesie ze sobą wiele problemów interpretacyjnych. W rozwiązywaniu tych problemów w odniesieniu do konkretnych, realnych sytuacji, z jakimi spotkać się może dyrektor szkoły jako pracodawca, pomaga publikacja "Karta Nauczyciela od A do Z". Fachowe komentarze i rady praktyków to cenne wsparcie w sprawach kadrowych, jakie wynikają w bieżącej działalności każdej szkoły i placówki." Patryk Kuzior

"„Karta Nauczyciela od A do Z” to czasopismo naprawdę godne polecenia dyrektorom wszystkich placówek oświatowych. W sposób niezwykle profesjonalny przedstawia istniejący stan prawny szerokiego zakresu tematycznego, jaki stanowią zapisy Karty nauczyciela, ale także planowane zmiany z ich wyjaśnieniem popartym przykładami, pomysłami na zastosowanie. Czasopismo dostarcza wiedzy i sposoby jej zastosowania, wyczerpujących i zrozumiałych odpowiedzi na pytania, przykładów i gotowych dokumentów do wykorzystania, także w wersji elektronicznej. Dzięki temu praca dyrektora szkoły jest dużo łatwiejsza, a popełnienie jakiegokolwiek błędu dużo trudniejsze.Małgorzata Celuch - wicedyrektor zespołu szkół, specjalista prawa oświatowego 

Gotowe wzory dokumentów kadrowo-płacowych

Już wstępna lektura pierwszego numeru pozwala poznać różne kruczki prawne

 ułatwiające prowadzenie spraw pracowniczych i finansowych w placówce

oświatowej. Dużym ułatwieniem dla Czytelników są, zamieszczane na stronie  z każdym numerem gotowe wzory dokumentów kadrowo-płacowych. Już nie trzeba wertować dziesiątek aktów prawnych i zastanawiać się nad podstawą prawną decyzji, pism i zarządzeń oraz ich uzasadnieniem – gotowe formułki do pism są w zasięgu ręki każdego dyrektora i specjalisty ds. kadrowo-płacowych.

ZOBACZ OFERTĘ

Szeroki zakres tematyczny

Główną zaletą czasopisma „Karta Nauczyciela od A do Z” jest szeroki zakres tematyczny, który sprawia, że poradnik stanowi spójną całość i jednocześnie bazę wiedzy pozwalającą rozwiązywać problemy kadrowe i płacowe dotyczące różnych zagadnień. Znajdziesz w nim porady, dokumenty i narzędzia z zakresu:

 • zawierania i rozwiązywania stosunków pracy z nauczycielami i pracownikami niepedagogicznymi,
 • wprowadzania zmian do stosunków pracy nauczycieli i pracowników niepedagogicznych,
 • wynagrodzeń, dodatków, nagród, zasiłków, premii,
 • awansu zawodowego nauczycieli,
 • czasu pracy nauczycieli, godzin ponadwymiarowych, doraźnych zastępstw i godzin karcianych,
 • uprawnień i obowiązków pracowników niepedagogicznych,
 • urlopów wypoczynkowych, bezpłatnych, zdrowotnych,
 • uprawnień rodzicielskich,
 • ZFŚS,
 • finansów, budżetu szkoły, rachunkowości i sprawozdawczości,
 • ubezpieczeń społecznych,
 • bhp.

ZOBACZ OFERTĘ

wiper-pixel