Profesjonalne interpretacje Karty Nauczyciela

ZAMAWIAM

Terminowość, wiarygodność i poprawność

To cechy, jakie zyska Twoja dokumentacja pracownicza i finansowa tworzona i

aktualizowana na bazie naszych porad. Dzięki gotowym przykładom i metodom

obliczeniowym świadczenia pracownicze będą wyliczone co do złotówki, bez

zbędnej zwłoki i narażania szkoły na odsetki.

ZOBACZ OFERTĘ

Gotowe wzory dokumentów kadrowo-płacowych

Już wstępna lektura pierwszego numeru pozwala poznać różne kruczki prawne

 ułatwiające prowadzenie spraw pracowniczych i finansowych w placówce

oświatowej. Dużym ułatwieniem dla Czytelników są, zamieszczane na stronie  z każdym numerem gotowe wzory dokumentów kadrowo-płacowych. Już nie trzeba wertować dziesiątek aktów prawnych i zastanawiać się nad podstawą prawną decyzji, pism i zarządzeń oraz ich uzasadnieniem – gotowe formułki do pism są w zasięgu ręki każdego dyrektora i specjalisty ds. kadrowo-płacowych.

ZOBACZ OFERTĘ

Szeroki zakres tematyczny

Główną zaletą czasopisma „Karta Nauczyciela od A do Z” jest szeroki zakres tematyczny, który sprawia, że poradnik stanowi spójną całość i jednocześnie bazę wiedzy pozwalającą rozwiązywać problemy kadrowe i płacowe dotyczące różnych zagadnień. Znajdziesz w nim porady, dokumenty i narzędzia z zakresu:

 • zawierania i rozwiązywania stosunków pracy z nauczycielami i pracownikami niepedagogicznymi,
 • wprowadzania zmian do stosunków pracy nauczycieli i pracowników niepedagogicznych,
 • wynagrodzeń, dodatków, nagród, zasiłków, premii,
 • awansu zawodowego nauczycieli,
 • czasu pracy nauczycieli, godzin ponadwymiarowych, doraźnych zastępstw i godzin karcianych,
 • uprawnień i obowiązków pracowników niepedagogicznych,
 • urlopów wypoczynkowych, bezpłatnych, zdrowotnych,
 • uprawnień rodzicielskich,
 • ZFŚS,
 • finansów, budżetu szkoły, rachunkowości i sprawozdawczości,
 • ubezpieczeń społecznych,
 • bhp.

ZOBACZ OFERTĘ

Oferta:

Poradnik  „Karta Nauczyciela od A do Z” ukazuje się 14 razy w roku.

W ramach prenumeraty otrzymasz:

 • newsletter oświatowy (3 razy w tygodniu na skrzynkę email)
 • wsparcie ekspertów – dyżury telefoniczne - 3 razy w miesiącu.

Wydania są dostępne w formie elektronicznej na stronie edukadry.wip.pl po zalogowaniu.

Wykupując subskrypcję na 7 lub 14 wydan otrzymujesz dostęp do wszystkich wydań archiwalnych

14 wydań

68,31 netto za numer

 • CD Gratis - Dokumentacja kadrowa w oświacie
 • 956,34 zł netto 1004,22 zł brutto

7 wydań

72,11 netto za numer

 • CD Gratis - Dokumentacja kadrowa w oświacie
 • 504,77 zł netto (530,04 zł brutto)

Prenumerata miesięczna

75,90 netto za numer

 • CD Gratis - Dokumentacja kadrowa w oświacie
wiper-pixel