Informacja o zmianie warunków zatrudnienia dla osoby niepełnosprawnej w stopniu lekkim

Normy czasu pracy niepełnosprawnego w stopniu lekkim nie mogą przekraczać 40 godzin tygodniowo i 8 godzin dobowo. O zmianie tej należy go poinformować na piśmie.