Informacja o zmianie warunków zatrudnienia dla osoby niepełnosprawnej w stopniu umiarkowanym/ciężkim

W związku z przedłożeniem orzeczenia o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub ciężkim normy czasu pracy pracownika nie mogą przekraczać 35 godzin tygodniowo i 7 godzin dobowo.