WYDANIE ONLINE

Zastosowanie nowych przepisów Kodeksu pracy dotyczących limitów umów na czas określony, dopuszczalnej długości ich trwania oraz okresów wypowiedzeń zależy od tego, czy umowa pracownika została zawarta przed, czy po 22 lutego 2016 r. Niektóre starsze umowy wymagają bowiem aktualizacji i pilnowania, kiedy będą miały do nich zastosowanie nowe okresy wypowiedzeń, a wywiązanie się z tych obowiązków ułatwi 6 procedur kadrowych.

czytaj więcej »

Tylko krok dzieli nas od wejścia w życie zmian do Karty Nauczyciela, na mocy których nauczyciele z dniem 1 września 2016 r. zaprzestaną realizacji godzin karcianych. Sejm przyjął bowiem projekt nowelizacji, ale bez poprawek ZNP, które miały zapobiec przydzielaniu nauczycielom od nowego roku szkolnego nielimitowanych zajęć dodatkowych. Obawy, że nauczyciele zaczną spędzać w szkole jeszcze więcej czasu, zdają się więc być uzasadnione.

czytaj więcej »

wiper-pixel