WYDANIE ONLINE

Zarządzanie szkołą to trudna sztuka. Każdy dyrektor musi jednocześnie pełnić rolę nauczyciela, pracodawcy, menedżera i prawnika. Mnogość i stopień skomplikowania przepisów prawa oświatowego powodują, że dyrektorzy często popełniają błędy. Uchybienia w dokumentacji pracowniczej, gospodarce finansowej szkoły czy też inne błędy o charakterze organizacyjnym nie uzasadniają jednak odwołania dyrektora ze skutkiem natychmiastowym z pełnionej funkcji. Odwołany dyrektor nie jest pozbawiony prawa do obrony, może się bowiem odwołać do sądu, bronić swojej reputacji i dochodzić rekompensaty finansowej za utratę funkcji.

czytaj więcej »

Skala zadań przypisana dyrektorowi do realizacji przez przepisy prawa, które dotyczą funkcjonowania szkoły, zmusza do korzystania z pomocy podległych pracowników i delegowania części kompetencji. Dyrektor może upoważnić każdego pracownika do stałego lub jednorazowego prowadzenia określonej kategorii spraw, ale forma pisemna będzie konieczna tylko wówczas, gdy dana sprawa nie leży w zakresie obowiązków podwładnego.

czytaj więcej »

Przepisy przewidują 4 sytuacje, w których dyrektor szkoły ma obowiązek przenieść pracownika do innej pracy. Dotyczy to również nauczycieli. Istnieją także przypadki, gdy przeniesienie jest możliwe, ale nieobowiązkowe. Żadna z tych zmian nie wymaga jednak modyfikacji umowy o pracę, zawierania porozumień itp. Konieczne będzie jednak wyrównanie wynagrodzenia, gdy to na nowym stanowisku będzie niższe niż dotychczasowe. Z kolei brak odpowiedniej pracy dla pracownika umożliwia rozwiązanie z nim umowy, ale z pewnymi wyjątkami.

czytaj więcej »

wiper-pixel