Pismo w sprawie pozbawienia godzin ponadwymiarowych