Wakacje z ZFŚS – 6 przydatnych dokumentów i 18 praktycznych rozwiązań dla dyrektora szkoły

W okresie wakacyjnym nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni mogą liczyć na różne formy dofinansowania do wypoczynku. Poza świadczeniem urlopowym z Karty Nauczyciela, katalog możliwych do otrzymania świadczeń określa regulamin Funduszu socjalnego obowiązujący w danej szkole. Sprawdź, kto może liczyć na wakacje na koszt pracodawcy.